top of page

אחריות 

 • האחריות הינה עבור המוצר עצמו, שחיקה של הסיליקון

 • האחריות תקפה לשנה מרגע רכישת המוצר

 • בשביל מימוש האחריות על הקונה לפנות לשירות הלקוחות דרך האתר ולפתוח קריאה

 • הקונה מתבקש להציג קבלה בעבור הרכישה לשירות הלקוחות

 • שירות הלקוחות יבדוק את מצב המוצר על ידי תמונה אשר תסופק לו על ידי הלקוח

 • הספק שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל את האחריות עבור המוצר במידה ונעשה שימוש הנוגד את הוראות היצרן

 • בקבלת אישור משירות הלקוחות על מימוש האחריות הקונה מחוייב לשלוח בחזרה את המוצר ביחד עם האריזה המקורית אל הספק

 • האחריות אינה כולל שילוח המוצר חזרה אל הספק ואינה כולל עלויות שילוח המוצר התקין בחזרה אל הקונה

 • מימוש האחריות עד תום תקופת הזכאות מותרת פעם אחת בלבד

שילוח

 • השילוח יתבצע עד 3 ימים מרגע הרכישה

 • המוצר יספוק ללקוח עד 14 ימי עסקים מרגע השילוח (בדרך כלל מגיע בתוך 7 ימי עסקים)

 • בכל בעיה ניתן ולפנות לשירות לקוחות 

   

bottom of page